COOKPACK KULLANICI SÖZLEŞMESİ


MADDE 1: Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), GÜVENLİK CAD. 123/B ÇANKAYA/ ANKARA adresinde mukim COOKPACK ile www.cookpack.com.tr İnternet sitesinden (“cookpack.com.tr”) sipariş veren Kullanıcı arasında Kullanıcının cookpack.com.tr’den sipariş verme anında düzenlenmiştir.

MADDE 2: Kullanım ve Üyelik Şartları

2.1. Üyelik, Cookpack.com.tr’nin ilgili sayfası üzerinden, kullanıcı olmak isteyen kişinin bunun için gerekli kişisel bilgilerini eksiksiz olarak girmesi suretiyle kayıt işlemi tamamlanır. Kullanıcı, üyelik formunu doldurarak COOKPACK’e kayıt işlemini tamamlamasıyla bu Sözleşme’yi kabul etmiş anlamına gelir. Küçüklerin, COOKPACK’e üye olmak için üyelik formunu ebeveynleriyle birlikte doldurmaları gerekmektedir.
2.2. cookpack.com.tr içeriği, kısmen ya da tamamen, COOKPACK veya işbirliği içinde olduğu diğer kaynaklardan sağlanmaktadır ve fikri ve sınai haklar mevzuatı altında korunmaktadır. Kullanıcı COOKPACK’in yazılı izni olmadıkça bu cookpack.com.tr’deki hiçbir içeriği değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yenisini yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamaz.
2.3. cookpack.com.tr’de 3. kişiler tarafından yönetilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de bulunmaktadır. COOKPACK, bu sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde denetlememektedir. Bu içerikler, yönlendirilen 3. Kişi İnternet Sitesinin kendi sorumluluğundadır ve COOKPACK’e hiçbir sorumluluk yüklemez.


MADDE 3: Ücretler ve Ödeme

3.1. COOKPACK hizmetleri karşılığı alınacak bütün ücretler TL olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

3.2. cookpack.com.tr’de belirtilen fiyatlar, önceden bildirmeksizin değiştirilebilir. Bu durumda ödemesi yapılmış siparişler için ek ödeme istenmez.


MADDE 4: COOKPACK’in Sorumlulukları
4.1. COOKPACK hastalık, rahatsızlık veya özel beslenmeye yönelik bir çalışma yapmamaktadır. Kullanıcının, bir COOKPACK ürününü doktoruna danışmadan veya önlemini almadan sipariş ederek tüketmesi durumunda ortaya çıkan bir alerjisinin veya sağlık sorununun olmasından ya da beklenen sonuca ulaşamamasından COOKPACK sorumlu olmayacaktır.

4.2. COOKPACK, sadece kendine ait ürünlerin sorumluluğunu üstlenir ve ürün iadesini yalnızca Kullanıcıların satın aldıkları üründeki kusurun Kullanıcının, kendi hatası olmadığını resmi ve konu özelinde akademik kaynaklarla ispatladığı takdirde ürün değişimi ya da iadesini her zaman ve şartsız koşulsuz kabul eder. Aksi halde siparişin iptalinin ücret iadesi ile sağlanabilmesi, Kullanıcı’nın en az 3 (üç) gün öncesinden COOKPACK’e, Cookpack Garanti ve İptal Koşulları uyarınca iptal bildirimi yapması ile mümkün olur.


MADDE 5: Kullanıcıların Sorumlulukları
5.1. Kullanıcı, cookpack.com.tr’ye geçici veya sürekli olarak erişilemiyor olmasından dolayı COOKPACK’ten hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ürün satın alırken, iş bu Sözleşmenin yanı sıra yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı; aksi bir davranış dolayısıyla oluşabilecek her türlü zararı karşılayacağını, COOKPACK'i hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı’nın, cookpack.com.tr’den sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli ve kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda, Kullanıcı’nın üyeliği COOKPACK'in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. 

5.3. Kullanıcı, COOKPACK ile paylaştığı kişi bilgilerini doğru olarak ibraz etmek zorundadır.

5.4. Üyelik iptali ve hesap silme işlemleri kullanıcı tarafından cookpack.com.tr’den yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının cookpack.com.tr’ye giriş yetkisi iptal edilecektir. COOKPACK’in, Kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme hakkı saklıdır ve Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

5.5. Eğer herhangi bir hastalık, rahatsızlık, alerjiniz ya da bu konuda bir endişeniz var ise, COOKPACK kutuları bu tip özel durumlar göz önünde bulundurulmadan hazırlandığından, sipariş vermeden önce doktorunuza danışmak sizin sorumluluğunuzdadır.


MADDE 6: TESLİMAT

Paketlerinizin teslimatı sırasında faturaları almanız ve irsaliyeleri imzalamanız ile birlikte, siparişinizi eksiksiz olarak teslim aldığınızı kabul etmiş sayılırsınız. Eksik veya yanlış paketleme olduğunu fark etmeniz durumunda, size paketinizi teslim eden kişiye tutanak tutturmanız gerekmektedir. Aynı şekilde, teslimat anında paketlemenin uygunsuz olduğunu farketmeniz halinde konu ile ilgili tutanak tutulması gerekmektedir. Sorunun COOKPACK’den kaynaklandığı durumlarda sizin tercihleriniz doğrultusunda, imkan dahilinde ise aynı gün içerisinde veya ertesi gün eksik veya hatalı ürünler teslimat bölgemiz içerisindeki istediğiniz adrese teslim edilir.


MADDE 7: Gizlilik
COOKPACK, Kullanıcı'lara ait bilgileri ancak "COOKPACK Gizlilik Politikası"nda ve “COOKPACK Aydınlatma Metni’nde” belirtilen koşullara uygun olarak işleyebilecektir.


MADDE 8: Tazminat
Kullanıcı, bu Sözleşme veya bu Sözleşmenin içerdiği hükümlere uymaması halinde 3.şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek ve COOKPACK veya çalışanları aleyhine oluşabilecek herhangi bir zararı tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder.


MADDE 9: Süre Fesih
İşbu Sözleşme, Kullanıcı kayıt formunu doldurup onayladığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcı ve Cookpack, bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir zamanda tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Fesih bildirimi öncesinde doğmuş hak ve yükümlülükler saklıdır.


MADDE 10: Delil ve Uyuşmazlıklar
10.1. Kullanıcılar, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda COOKPACK’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd. maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

10.2. İşbu Sözleşmeyle ilgili ve uygulanmasından dolayı oluşabilecek uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak ve bu uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


MADDE 11: Diğer Hükümler
Kullanıcı, cookpack.com.tr’den sipariş verdiğinde, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder. COOKPACK, sözleşmeyi tek taraflı değiştirme ve tadil etme hakkına sahiptir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı olarak cookpack.com.tr’ye yeni üye olarak ve/veya hizmetleri kullanmaya devam ettiğiniz sürece tüm bu hükümleri kabul etmiş sayılırsınız. COOKPACK, cookpack.com.tr üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar, yapılan değişiklik yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.


COOKPACK

info@cookpack.com.tr

0850 302 96 92KULLANICI

2022-08-17 00:39:14